Διάταγμα Διατροφής για Ανηλίκους στην Κύπρο

A Georgiou Law Office

Διάταγμα Διατροφής για Ανηλίκους στην Κύπρο

Διάταγμα Διατροφής για Ανηλίκους στην Κύπρο

Στον ορισμό της διατροφής εμπίπτουν όλες οι ανάγκες που χρειάζεται ο άνθρωπος και συγκεκριμένα ένας ανήλικος για την ικανοποιητική του διαβίωση. Βέβαια κάθε υπόθεση θα κρίνεται ad hoc από το Δικαστήριο και σε άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες και δραστηριότητες του παιδιού, όπως επίσης και με τις οικονομικές δυνατότητες του γονέα ώστε να μην επωμιστεί στους ώμους του δυσανάλογο και αδικαιολόγητο βάρος που να τον καθιστά αφερέγγυο στις υπόλοιπες του υποχρεώσεις. Αυτό προβλέπει και το Άρθρο 33(1) του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος (Ν. 216/90).

Όπως είναι καλά θεμελιωμένο και εμπεδωμένο από τη νομολογία, η υποχρέωση για διατροφή ανηλίκου έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων υποχρεώσεων σε σχέση με τις πτυχές της γονικής μέριμνας (Δ. Δημητρίου ν. Ε. Περδίου (2005) 1 ΑΑΔ 1418). Ως εκ τούτου οι διατάξεις για διατροφή ανηλίκων είναι αναγκαστικού δικαίου και απαγορεύονται συμφωνίες των μερών που έρχονται σε αντίθεση με τις σχετικές νομοθετικές πρόνοιες. Τέτοιο παράδειγμα είναι όταν οι γονείς διευθετούν άλλες διαφορές όπως οι περιουσιακές ή γονικής μέριμνας με αντάλλαγμα τη μη καταβολή διατροφής.

Η οικονομική δραστηριότητα του γονέα θα πρέπει να αποδεικνύεται από τον ίδιο. Είναι καθαρά θέμα αληθινής αποκάλυψης των εισοδημάτων του.

Δύναται να συμπεριλάβει στην αιτούμενη θεραπεία αίτημα για καταβολή 13ης ή 14ης διατροφής (άρθρο 37 εδάφιο 3 του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, Ν. 216/1990) καθώς και διάταγμα αποκοπής ποσού της διατροφής από τις απολαβές του υπόχρεου ή ανάληψης από τον τραπεζικό του λογαριασμό (38Α(1)(α) του Ν. 216/1990). Επίσης, βάσει του Άρθρου 38(2), το ύψος του ποσού της διατροφής αυξάνεται αυτόματα κατά 10% ανά περίοδο εικοσιτεσσάρων μηνών.

Περαιτέρω όταν το τέκνο είναι ενήλικο, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το ίδιο Αίτηση για Διατροφή από τον γονέα του. Το ενήλικο τέκνο έχει δικαίωμα σε Διατροφή εφόσον ισχύουν ιδιαίτερες περιστάσεις. Τέτοιες περιστάσεις ισχύουν όταν το ενήλικο τέκνο υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά ως κληρωτός στρατιώτης ή είναι φοιτητής/φοιτήτρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ισχύς του διατάγματος διατροφής δεν μπορεί να ξεκινήσει σε χρόνο προγενέστερο της αίτησης (καθ’ υπέρβαση εξουσίας). Αυτό συνεπάγεται με άμεση ανάγκη από τον δικαιούχο στο να προσφύγει και ρυθμίσει το ζήτημα. Η καταχώριση Μονομερούς Αίτησης στα πλαίσια της εναρκτήριας αίτησης για έκδοση προσωρινού διατάγματος, θεωρείται ως μια ιδανική λύση. Εξυπακούεται ότι αν το παιδί είναι εξώγαμο και ο βιολογικός πατέρας δεν το αναγνωρίσει εκουσίως ή δικαστικώς, δεν δικαιολογείται η καταχώριση αίτησης για διατροφή του ανηλίκου πριν την αναγνώριση.

Το πιο πάνω άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ανδριανή Χαριλάου  στο andriani@ageorgioulaw.com ή τον κύριο Απόστολο Γεωργίου στο apostolos@ageorgioulaw.com ή τηλεφωνικά εις το 25363471

Μπορείτε να επισκεφθείτε την κεντρική μας σελίδα που αφορά Οικογενειακό Δίκαιο Εδώ.

To find out more information, visit their website: https://ageorgioulaw.com

Contact Us – Inquiries for Διάταγμα Διατροφής για Ανηλίκους στην Κύπρο

Contact us at info@ageorgioulaw.com and one of our legal experts answer all your inquiries regarding Διάταγμα Διατροφής για Ανηλίκους στην Κύπρο

 Visit: ageorgioulaw.com

Do not hesitate to contact us for a free, confidential consultation by phone, email or through the contact form below:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *